xử lý tai nainj giao thông

Cách xử lý khi xe mất phanh, lạc mất tay lái

Hiện tượng mất phanh và mất lái là 2 trong số những sự cố kỹ thuật nguy hiểm nhất khi xe tham gia giao thông.