xe máy

Làm gì khi xe máy đang chạy thì bị bốc cháy

Xe máy là một trong những phương tiện có nguy cơ cháy, nổ cao vì luôn chứa xăng, dầu là những chất dễ cháy. Khi