tàu ngầm

Xem học viên tàu ngầm Nga tập huấn thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi

(Tin Nóng) Ống phóng ngư lôi trên tàu ngầm không chỉ dùng phóng ngư lôi, tên lửa diệt mục tiêu mà còn là nơi để