tập nổi người dưới nước

Kỹ năng nín thở lâu và tập nổi người dưới nước tốt

Con người có thể lặn lâu bao nhiêu mà không cần trồi lên mặt nước? Con người có thể nín thở được bao lâu? Khi