Sự ngạt thở

Làm thế nào để sống sót và thoát khỏi đám đông đang bị hoảng loạn?

Có 3 nguyên nhân dẫn đến những cái chết trong đám đông hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau. Đó là: 1. Sự ngạt thở