sét đánh xuống đất

Làm thế nào đề phòng chống sét tại việt nam?

Khi có sét, ta phải tránh xa các vật dụng kim loại, tìm nơi khô ráo để đứng, nhón chân để giảm diện tích tiếp