Ong mật

Cách xử lý khi bị ong đốt

1. Giới thiệu: Nước ta có nhiều loại ong, các loại ong thường gây nhiễm độc là ong vò vẽ, ong bắp cày, ong mật