nơi bán mặt nạ thoát hiểm cứu hộ

Mặt nạ phòng độc thoát hiểm, tiện ích – MNTH009 sử dụng 3 năm

+ Sản phẩm: Mặt nạ thoát hiểm + Xuất xứ: Nhập khẩu châu Âu, Mỹ + Chất lượng: Cao cấp + Loại sản phẩm: Dùng