ngập xe

Kỹ năng thoát hiểm khỏi xe khi xe bị nước cuốn

Một tài xế có kinh nghiệm sẽ biết có nên chạy hay không chạy xe qua đoạn đường đang ngập nước (cảm nhận qua sự