mất tích

Phủ nhận vụ việc vớt được xuồng phao cứu sinh máy bay

Vật thể hình vuông, màu cam, nghi là phao được phát hiện lúc 10 giờ 20 ngày 10-3 – Ảnh do lực lượng tìm kiếm