mặt nạ cứu hộ an toàn

Mặt nạ phòng độc thoát hiểm, tiện ích – MNTH005 Mỹ

+ Sản phẩm: Mặt nạ thoát hiểm + Xuất xứ: Nhập khẩu châu Âu, Mỹ + Chất lượng: Cao cấp + Loại sản phẩm: Dùng