lớp học bơi dành cho trẻ sơ sinh

Tổng hợp các phương pháp tự dạy bơi cho con tại nhà

Thực tế ngay từ trong bụng mẹ bé đã biết bơi rồi, nhưng khi sinh ra được sự bao bọc của cha mẹ mà bé