kỹ thuật đạp chân trong bơi ếch

Kỹ thuật đạp chân chuẩn trong cách bơi ếch

Bơi ếch là kiểu bơi cơ bản, truyền thống, bơi ếch mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch được nhiều người