Kỹ thuật bơi ếch nhanh và nhẹ nhất

Kỹ thuật bơi ếch nhanh và nhẹ nhất dành cho người không biết bơi

“Bơi ếch ” là kiểu bơi cơ bản, truyền thống, bơi ếch mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch được nhiều