kỹ thuật bơi bướm

Bí quyết để bơi bướm đẹp và đúng kỹ thuật

Bơi Bướm là kiểu bơi tính nhịp điệu, đòi hỏi ở người bơi phải có kỹ thuật cao vì vậy trong quá trình bơi bướm