kỹ thuật bơi

Kỹ năng thả nổi cơ thể trên mặt nước

Kỹ năng thả nổi – Do cấu tạo cơ thể và tuổi tác, một số người cảm thấy khó khăn, hoặc thậm trí không thể duy