Kỹ năng thoát hiểm Kỹ năng thoát hiểm trên du thuyền du thuyền gặp hỏa hoạn kỹ năng thoát hiểm khi gặp cháy Giữ bình tĩnh khi thấy cháy

Kỹ năng thoát hiểm khi du thuyền đang đi gặp hỏa hoạn trên biển

Khi nhận được tin du thuyền bị cháy, ngay lập tức bạn cần bình tĩnh nhận diện tình hình đám cháy, nghe theo hiệu lệnh