Kỹ năng làm quen với nước an toàn

Kỹ năng cơ bản để làm quen với nước an toàn

  Như chúng ta đã biết ,Nước chiếm đến 3/4 bề mặt Trái Đất, là thành phần không thể thiếu trong đời sống sinh vật.