kiến thưuc bơi

Bí quyết để học bơi nhanh và không sợ hãi

Bơi lội là môn thể thao yêu thích của bạn, bạn đã từng học bơi nhiều lần nhưng không thể bơi nội và luôn sợ