Kiến thức bơi llooij

Cách phòng chống chuột rút khi xuống nước

Đang bơi, bạn bị chuột rút thì phải làm sao đây ? Nguy hiểm quá à Khi đi tắm biển nhiều người sợ nhât là bị