hướng dẫn học bơi sải

Cách bơi sải và một số lỗi thường gặp khi học cách bơi này

Bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất và phù hợp với mọi đối tượng, trong thể thao vận động viên thường chọn kiểu bơi này cho