học bơi ếch

Kỹ thuật quạt tay ếch chuẩn như vận động viên chuyên nghiệp

Sau đây  sẽ hướng dẫn học bơi kỹ thuật quạt tay ếch cơ bản và chỉ ra một số lưu ý khi bơi ếch giúp bạn