dụng cụ tập bơi

Những dụng cụ cần thiết cho người mới học bơi

Các dụng cụ bổ trợ làm cho người mới học bơi  thích thú hơn với việc học hoặc giúp nâng đỡ tạm thời cơ thể