đèn chớp emergency

Làm gì khi đang đi thì ô tô bị nổ lốp?

Nếu không may bạn đang lái xe trên đường mà xe bị nổ lốp, đầu tiên là bạn cần giữ bình tĩnh và không đạp