dạy bơi sải

Bơi sải với kỹ thuật đạp chân điêu luyện

Bơi sải là nội dung bơi được rất nhiều vận động viên lựa chon trong bài thi đấu cảu mình. Bơi sải có ưu điểm