cuộn dây

Cuộn dây thoát hiểm an toàn, dễ sử dụng – CDTH06 dây cứu nạn

Trong trường hợp nhà bạn cao từ 10 tầng, hoặc bạn ở căn hộ từ tầng 10 trở lên, hoặc trong nhà có bất cứ

Cuộn dây thoát hiểm an toàn, dễ sử dụng không bắt lửa

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng 2 đến tầng 10, trọng