cấp cứu

Thơ con cóc giúp sơ cấp cứu người đuối nước đầy sáng tạo

Cấp cứu người đuối nước, Mấy việc chính cần làm: Có thể là “xóc nước”, Năm, mười giây, đừng tham! Tiếp kiểm tra hơi thở,

Tai biến mạch máu não

Lưu ý: Bài đọc chỉ mang tính tham khảo! Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy điều đơn giản dưới đây, mà có thể

Tổng hợp các phương pháp hô hấp nhân tạo (2)

Phương pháp Nielsen: Đặt nạn nhân nằm sấp trên mặt đất cứng; Đầu nghiêng và gối cằm lên 2 bàn tay sấp lại với nhau;

Tổng hợp phương pháp hô hấp nhân tạo (1)

Nhiều khi, nạn nhân tuy đã được cứu ra khỏi nước, nhưng vẫn bị thiệt mạng, phần lớn là do một trong hai nguyên nhân