cách thở dưới nước

Kỹ thuật thở đều dưới nước khi bơi để dữ sức

Hầu hết chúng ta khi bơi đều chú ý đến các động tác, tư thế thả nối, chân tay làm sao cho đúng, mà quên