cách sơ cứu người bị ngất

Tổng hợp các phương pháp hô hấp nhân tạo (2)

Phương pháp Nielsen: Đặt nạn nhân nằm sấp trên mặt đất cứng; Đầu nghiêng và gối cằm lên 2 bàn tay sấp lại với nhau;