cách hô hấp nhân tạo

Tổng hợp phương pháp hô hấp nhân tạo (1)

Nhiều khi, nạn nhân tuy đã được cứu ra khỏi nước, nhưng vẫn bị thiệt mạng, phần lớn là do một trong hai nguyên nhân