bóng đổ

Phòng tránh và xử lý bỏng bô

Bỏng bô xe máy là tai nạn thường gặp. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bỏng bô chẳng dễ chịu gì, bởi đây