Bơi sải

Cách bơi sải và một số lỗi thường gặp khi học cách bơi này

Bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất và phù hợp với mọi đối tượng, trong thể thao vận động viên thường chọn kiểu bơi này cho

Bơi sải với kỹ thuật đạp chân điêu luyện

Bơi sải là nội dung bơi được rất nhiều vận động viên lựa chon trong bài thi đấu cảu mình. Bơi sải có ưu điểm