Bơi ếch chuẩn đẹp cho người mới bắt đầu

Bơi ếch chuẩn đẹp cho người mới bắt đầu tập bơi

Như các bạn đã biết bơi ếch là một trong bốn kiểu bơi cơ bản cùng với bơi trườn sấp,bơi  ngửa, bơi bướm. Gọi là