bán cuộn dây cứu hộ giá rẻ

Cuộn dây thoát hiểm an toàn, dễ sử dụng không bắt lửa

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng 2 đến tầng 10, trọng