bài tho học cách sơ cứu người cực hay

Thơ con cóc giúp sơ cấp cứu người đuối nước đầy sáng tạo

Cấp cứu người đuối nước, Mấy việc chính cần làm: Có thể là “xóc nước”, Năm, mười giây, đừng tham! Tiếp kiểm tra hơi thở,