Trông cánh cửa thoát hiểm này không giống cửa toilet cho lắm! - Ảnh minh họa: AFP
Trông cánh cửa thoát hiểm này không giống cửa toilet cho lắm! – Ảnh minh họa: AFP